Diabetic Patients' Consumption of Diabetic and High Sugar Content Breakfast Products

Authors

DOI:

https://doi.org/10.56479/ayed.2023.04301

Keywords:

Diabetes mellitus, Breakfast, High Sugar Containing Breakfast Product, Diabetic Breakfast Product

Abstract

Diabetes Mellitus is a metabolic disease that can cause serious damage to the human body if left untreated. High blood sugar level is among the symptoms of this disease, and nutrition therapy is very important in its treatment. On the other hand, breakfast is notable for being the first meal of the day and for containing high-sugar products in terms of nutritional content. Within the scope of the present research, a study was carried out using a semi-structured interview form in order to obtain information about the consumption trends of high sugar-containing and/or diabetic breakfast products in 19 diabetic patients and their situation of producing these products at home. In the study, it was observed that there were significant differences between the participants' tendencies to purchase, produce and consume these products regarding diabetic breakfast products. As a result, when homemade diabetic breakfast products were compared with industrial diabetic foods, it was seen that taste and consistency parameters became prominent. Rapid deterioration and maintaining these products' consistency, color and sweetness were among the difficulties encountered while preparing homemade diabetic breakfast products. It was determined that the participants used stevia, honey, molasses, dates, sweetener, carob, sugar alcohol and cinnamon as sugar substitutes, and pectin, dried nuts, dates and boiling process for thickening the product in making diabetic breakfast products at home. Websites and social media were the most common platforms where participants search for diabetic breakfast recipes. Besides, the participants also stated that diabetic product options were insufficient in out-of-home breakfast places.

References

Akdeniz, D., & Temeloğlu, E. (2022). How color-harmony on a food plate affects consumers’ perceptions?. International Journal of Gastronomy Research, 1(1), 16-25.

Alphan, M. E., Özer, E., Karşıdağ, K., Dinççağ, N., Satman, İ., Yılmaz, T., & Büyükdevrim, S. (1994). Diyabetik hastalarda yapay tatlandırıcılar ve diyet tatlılarının tüketim durumu. Beslenme ve Diyet Dergisi, 23(2), 231-246.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 368-388.

Baysal, A. (1999). Kahvaltı ve okul başarısı. Beslenme ve Diyet Dergisi, 28(1), 1-3.

Carpenter, K., Wittkowski, A., Hare, D. J., Medford, E., Rust, S., Jones, S. A., & Smith, D. M. (2018). Parenting a child with phenylketonuria (PKU): an interpretative phenome-nological analysis (IPA) of the experience of parents. Journal of Genetic Counseling, 27, 1074-1086.

Carvalho, A., Oliveira, R., Navacchi, M., Costa, C., Mantonavi, D., Dacôme, A.S., Seixas F. & Costa, S. (2013). Evaluation of the potential use of rebaudioside-a as sweetener for diet jam. Food Science and Technology (Campinas), 33(3), 555-560.

Cemeroğlu, B., Karadeniz, F. & Özkan, M. (2003). Meyve ve sebze işleme teknolojisi, Part 3. Ankara: Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları.

Certel, M. & Ertugay, M. (1996). Gıdalarda su aktivitesinin termodinamiği. Gıda, 21(3), 193-199.

Çakmakçı S. & Çelik İ. (2004). Gıda katkı maddeleri. Erzurum: Atatürk University.

Çaycı, A.E. (2019). Sosyal medya’da dijital yemek kültürü. International Journal of Cultural and Social Studies, 5(1), 120-136.

Çiftçi, E.Ş. (2019). İstanbul ilinde şeker ve şekerli mamüller tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. (Master’s thesis). Namık Kemal University, Tekirdağ.

Demirağ K. & Şahin R. (2012). Bazı katkı maddelerinin düşük kalorili greyfurt kabuğu reçelinin duyusal kalitesi üzerine etkisi. Akademik Gıda, 10(3), 6-13.

Diabetes Mellitus Study and Training Group [Diyabet Çalışma ve Eğitim Grubu] (2014). Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu. Ankara: Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD).

Dizlek H. & Giritlioğlu E. (2018). Sakaroz ikamesi olarak farklı tip ve düzeylerde şeker otu (Stevia rebaudiana bertoni) bazlı tatlandırıcı kullanılmasının bisküvi nitelikleri üzerine etkileri. Gıda, 43 (1), 21-33.

Gizir, Ç. (2019). Özel bir hastanenin beslenme ve diyet polikliniğine başvuran Tip 2 Diyabetli bireylerin beslenme alışkanlıkları ve diyabetik ürünleri kullanım durumları. (Master’s thesis). İstanbul Okan University, İstanbul.

Güldane, M. (2014). Şeker alkolleri ve yeni nesil antioksidan etkili tatlandırıcıların bisküvi kalite özelliklerine etkileri. (Master’s thesis). Pamukkale University, Denizli.

Güneş, R., Palabıyık, İ. & Kurultay, Ş. (2018). Şekerleme teknolojisinde fonksiyonel ürün üretimi. Gıda, 43 (6), 984-1001.

Gürkan, A. & Ulema, D. (2020). Tip 1 Diyabetli bireylerin yiyecek içecek işletmelerinden beklentileri üzerine bir araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3754- 3768.

Kaya C., Topuz S., Bayram M. & Kola O. (2019). Alıç marmelatı üretiminde farklı tatlandırıcı kullanımının ürün özelliklerine etkisi. Gaziosmmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 180-192.

Kılınç, E. (2018). Validity and reliability in qualitative research. In: Research methods in social sciences (Şebnem A. Ed.). Konya: Eğitim Press, pp: 409-421.

Kılınç, M. (2015). Püskürtülerek kurutulmuş bal tozunun bisküvi üretiminde şeker ikamesi olarak kullanımı. (Master’s thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.

MEGEP (2011). Reçel Üretimi. In: Gıda Teknolojisi. Ankara: T.R. Ministry of Education.

Palamutoğlu, R., Kasnak, C. & Moral, B. (2018). Şeker ikamesi olarak stevya estraktı kullanımının keklerin bazı fiziksel ve duyusal özellikleri üzerine etkisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 98-108.

Saldamlı, İ. (2014). Gıda Kimyası. Ankara: Hacettepe Yayınları.

Sami, W., Alabdulwahhab, K., Hamid, M., Alasbali, T., Alwadani, F., & Ahmad, M. (2020). Dietary knowledge among adults with Type 2 diabetes-kingdom of Saudi Arabia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 858.

Sargın, H.S. (2019). Ülkemizde tüketilen kahvaltılık gevrek ürünlerinin glisemik indeks ve protein sindirilebilirliklerinin in vitro gastrointestinal sistem ile incelenmesi. (Master’s thesis). İstanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul.

Seymen, S. (2019). Balkabağından (Cucurbita moschata) üretilen reçel, marmelat ve pestilin kalite özelliklerinin incelenmesi. (Master’s thesis). Uludağ University, Bursa.

Tosyalı, H. & Sütçü, C. (2016). Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımının bireyler üzerindeki etkileri. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), 3-22.

Turkish Food Codex (2006). Turkish Food Codex: Communique on Purity Criteria for Sweeteners Used in Foodstuffs. Official Gazette No: 2006/45. Retrieved October 13, 2021, from:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060921-10.htm

Ural, B. (2018). Diyabetlilerde tatlandırıcı ve diyet/diyabetik ürün kullanım durumu. (Master’s thesis). İstanbul Okan University, İstanbul.

Üstel, T. (2013). Obez olan Tip 2 Diyabetli hastalarda izlem sıklığının beslenme durumları ve kan şeker düzeylerine etkisi (Master’s thesis). Gaziantep University, Gaziantep.

Üstün, N. & Tosun, İ. (1998). Çeşitli reçellerin bileşimi üzerine bir araştırma. Gıda, 23(2), 125-131.

Van Ittersum, K., & Wansink, B. (2012). Plate size and color suggestibility: The Delboeuf illusion’s bias on serving and eating behavior. Journal of Consumer Research, 39(2), 215-228.

Wan Q. J., Geddes J., Meyer R., Waters S., & Zendle D. (2020). A dash of virtual milk: Altering product colour in virtual reality. Retrieved December 1, 2021, from: http://www.qianjanicewang.com/projects#/vr-coffee/

Wansink, B., & Van Ittersum, K. (2012). Fast food restaurant lighting and music can reduce calorie intake and increase satisfaction. Psychological Reports, 111(1), 228-232.

Yılmaz ve Tuğcu, (2021). Nörogastronomş ve Beslenme. In: Beslenme ve diyetetikte biyopsikosasyal konulara multidisipliner yaklaşım. A. Özenoğlu (Ed.), Konya: Eğitim Yayınevi.

Yılmaz, E. (2010). Tip 2 Diyabet hastalarının umutsuzluk düzeyleri ile özbakım gücü ilişkisi. (Master’s thesis). Marmara University, İstanbul.

Yılmaz, İ., & Altuntaş, N. (2022). Kokumi tat algısı üzerine bir değerlendirme. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi, 27, 13-19.

Yılmaz, İ., Akay, E., & Er, A. (2021). Nörogastronomi. Aydın Gastronomy, 5 (2), 143-156.

Yılmaz, N. (2007). Yapay tatlandırıcılar ve gıda sanayiinden kullanımları. (Master’s thesis), Uludağ University, Bursa.

Zellner, D. A., Loss, C. R., Zearfoss, J., & Remolina, S. (2014). It tastes as good as it looks! The effect of food presentation on liking for the flavor of food. Appetite, 77, 31-35.

Zellner, D.A. (2011). Neatness counts. How plating affects liking for the taste of food. Appetite, 57(3), 642-8.

Downloads

Published

2023-04-30

How to Cite

Ercan, E., & Yalinkilic, B. (2023). Diabetic Patients’ Consumption of Diabetic and High Sugar Content Breakfast Products. International Journal of Gastronomy Research, 2(1), 11–18. https://doi.org/10.56479/ayed.2023.04301

Issue

Section

Research Article