A Comprehensive Review on Simit, A Turkish Traditional Food

Authors

DOI:

https://doi.org/10.56479/ayed.2023.06281

Keywords:

simit, Turkish traditional food, Bagel, Gevrek

Abstract

Simit has an important place in the Turkish gastronomic culture. Simit, whose roots in Anatolia go back to the 14th century, strongly maintains its existence even in the smallest of places today. Contrary to many traditional foods that are on the verge of disappearance due to advancing technology and intertwined multicultural lives, simit is a noteworthy traditional product that gradually consolidates its existence both domestically and internationally. This study aims to comprehensively review and collate existing studies on simit, a topic that has received inadequate attention in the literature, and to provide a framework for future research. In this context, the definition, recipe and general specifications of simit were first explained, then. Thereafter, its historical significance was determined through the examination of historical documents pertaining to simit. The production process of simit was examined in-depth, and existing literature on various simit types was compiled. The study further explores the role of simit, which holds a prominent place in Turkish society's consumption habits, in nutrition and addresses its impact on community health based on existing data. However, owing to the limited availability of scientific documents on simit in the literature, some information was gathered from nonscientific open sources, which posed a significant limitation. The study concluded that there is a need for comprehensive scientific investigations that encompass an analytical examination of the production process of simit, its standardization, the implications of its consumption habits on nutrition and health, and an exploration of various simit types.

References

Ahiler Kalkınma Ajansı (2020). TR71 Bölgesi Yöresel Ürünler Kataloğu. Ankara. Retrieved May 19, 2023, from: https://www.ahika.gov.tr/assets/upload/dosyalar/tr71_bolgesi_yoresel_urunler_katalogu.pdf

Apak, F. T. (2022). Bir Kent İmgesi Olarak Rize Simidi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 1298-1309.

Başaran, B. (2017). Gastronomi turizmi kapsamında Rize yöresel lezzetlerinin değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 135-149.

Başlar, M., Özçelik, G. N., & Çalışkan, H. (2022). A Comprehensive Review on Beyşehir Tarhana, A Turkish Traditional Food. International Journal of Gastronomy Research, 1(1), 35-43.

Bayram, R. (2020). Ziyaretçilerin sokak lezzetlerine yönelik gastronomik imaj algısının satın alma niyetine etkisi: Antalya örneği. (Master's thesis). Alanya University, Antalya.

Çelik-Yeşil, S. & Akkuş, Ç. (2022). Tescillenen Yöresel Yemek İsimlerinin Yaygın Kullanımla Uyumu: Kastamonu Simidi mi Kel Simit mi?. Journal of Humanities and Tourism Research, 12(1), 163-172.

Deveci-Karabacak, N. (2019). Farklı kalite özelliklerine sahip özel amaçlı buğday unlarının İzmir simidinin (gevrek) fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi. (Master’s Thesis), Manisa Celal Bayar University, Manisa.

Devrek Newspaper [Devrek Gazetesi] (2021, 28 April). Devrek Simidi ve Tarifi. Retrieved May 10, 2023, from: https://www.devrekgazetesi.com/devrek-simidi-ve-tarifi

Dikkaya, F. (2011). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Simit ve Simitçiler. Millî Folklor, 23(92) 72-76

Emecen, F. (1996). Fodula. In İslam Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı.

Ergun, R. (2014). Türkiye'ye Özgü Bazı Ekmek Türlerinin Glisemik İndeks Değerlerinin Saptanması. (Master’s thesis). Hacettepe University, Ankara.

Geographical Indication (2013, September 9). Samsun Simidi. Retrieved May 19, 2023, from: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38061

Geographical Indication (2017, December 5). Ankara Simidi. Retrieved May 19, 2023, from: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38133

Geographical Indication (2017, May 07). Manisa Taban Simidi. Retrieved May 19, 2023, from: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38023

Geographical Indication (2017, November 15). Rize Simidi. Retrieved May 19, 2023, from: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38421

Geographical Indication (2018, April 4). Eskişehir Simidi. Retrieved May 12, 2023, from:

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/1482

Geographical Indication (2018, December 22). Kastamonu Simidi. Retrieved May 12, 2023, from: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38468

Geographical Indication (2018, September 10). İzmit Simidi. Retrieved May 12, 2023, from:

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38595

Geographical Indication (2020, December 07). Nevşehir Simidi. Retrieved May 12, 2023, from:

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38595

Geographical Indication (2021, September 28). İzmir Gevreği. Retrieved May 19, 2023, from:

https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/3325

Gökmen, E. (2013). Narh kayıtlarına göre XVII. Yüzyıl başlarında Manisa'da tüketilen gıda maddeleri (1599-1609). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(03), 62-115.

Hatay Province Culture and Tourism Directorate (2023). “Antakya Simidi”. In Yöresel Yemek ve Tatlı Çeşitlerimiz. Retrieved May 20, 2023, from: https://hatay.ktb.gov.tr/TR-201512/yoresel-yemek-ve-tatli-cesitlerimiz.html

İlerigiden, B. N., Ertaş, N., Türker, S., Aydın, M., & Eyiz, V. (2020). Tam buğday unundan ekşi hamur yöntemi ile simit üretimi üzerine bir araştırma. Necmettin Erbakan Ünv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg, 2(1), 1-8.

Kalita B., Kusre D., & Bhuyan K.C. (2014). Effects of sesame oil and olive oil on the plasma total cholesterol, low density lipoprotein and high density lipoprotein cholesterol of guineapig. Int. J, Eng. Sci. Innov. Technol, 3, 217-221.

Karabudak, E., Başoğlu, S., Turnagöl, H., Bedir, G. Ö., & Türközü, D. (2013). Pastacılık ürünlerinin enerji ve besin değerleri ile diyet değişim listelerindeki karşılıklarının değerlendirilmesi. Gıda, 38(4), 231-238.

Osmaniye Governorship [Osmaniye Valiliği, Türkiye] (2023). Osmaniye simidi. Retrieved May 18, 2023, from: http://www.osmaniye.gov.tr/osmaniye-simidi

PNGWING (2023). Simit. Retrieved June 02, 2023, from: https://www.pngwing.com/tr/free-png-cbdjx/

Sahillioğlu, H. (1967). Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1525 yılı sonunda İstanbul’da fiyatlar. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1(3), 50-53.

Sıtkı, O., Akgün, S., & Orhan, H. (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 5-11.

Şeker, İ. T. (2018). Sokak Yemekleri. In: Gastronomi ve Yiyecek Tarihi (Ed.) Akbaba A. ve Çetinkaya N. Ankara: Detay Yayınları, pp: 392-400.

Şenol, B. (2004). Simit yapımında uygun üretim koşullarının belirlenmesi ve besinsel lif kaynaklarının simit kalitesi üzerine etkileri. (Master’s thesis). Necmettin Erbakan University. Konya.

Şentürk, A. (2018). Simit üretiminde pişirme mayası olarak kefir taneleri kullanımının simidin depolama süresi boyunca bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerine etkisi, (Master’s thesis). Ege University, İzmir.

Şimşek, I., Yabancı, N., & Turan, Ş. (2009). Okul çağı çocuklarının beslenme çantalarının değerlendirilmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19(19), 99-112.

TDK [Türk Dil Kurumu]. (2023). Gevrek. Retrieved April 10, 2023, from: https://sozluk.gov.tr/

TSI [Turkish Standard Institute]. 2006. Simit Standardı (TS 7097). Ankara.

USDA (2023). Bagel, wheat. Retrieved May 10, 2023, from: https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/1100713/nutrients

Ünlüsoy, M. B. (2017) Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve karbonhidrat alımlarının değerlendirilmesi. (Master's thesis). Okan Üniversity, İstanbul.

Ünsal, A. (2010). Susamlı Halkanın Tılsımı. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Wehr, H. (1976). Dictionary of Modern Written Arabic. Urbana: Spoken Language Services,

Yentürk, N. (2018), Ayaküstü İzmir: Sokak ve Fırın Lezzetleri, İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Yeşil, S. Ç., & Akkuş, Ç. (2022). Tescillenen Yöresel Yemek İsimlerinin Yaygın Kullanımla Uyumu: Kastamonu Simidi mi Kel Simit mi?. Journal of Humanities and Tourism Research, 12(1), 163-172.

Downloads

Published

2023-06-28

How to Cite

Baslar, M., Ozcelik, G. N., & Kiziltepe, E. . (2023). A Comprehensive Review on Simit, A Turkish Traditional Food. International Journal of Gastronomy Research, 2(1), 19–30. https://doi.org/10.56479/ayed.2023.06281

Issue

Section

Review Article